Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych jest zmorą dużych miast, takich jak Warszawa. Z tego względu niektórzy kierowcy pozostawiają swoje samochody w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, np. w pasie zieleni. Za złe parkowanie grozi mandat, ale może też okazać się, że kierowca po powrocie do swojego auta nie będzie mógł nim odjechać, ponieważ odpowiednie służby założą na koła blokadę. Kiedy może to nastąpić? Jak zdjąć blokadę z koła? Czy tylko policja lub straż miejska może to zrobić? Z jakimi kosztami to się wiąże?

Kara za złe parkowanie

Blokada na koło jest karą dla kierowców, którzy nieprawidłowo parkują. Warszawska Straż miejska szacuje, że tylko w I kwartale 2019 roku założyła ponad 8 tys. blokad na koła. Są one alternatywą dla kosztownego odholowania źle zaparkowanego pojazdu.

Zasadniczo blokady na koła samochodowe stosowane są jako środek ukarania kierowcy za zaparkowanie auta w niedozwolonym miejscu. Można spodziewać się takiej kary, jeśli pozostawi się samochód tam, gdzie obowiązuje zakaz postoju, zakaz zatrzymywania się lub też kierowca zaparkuje auto na miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, a nie ma prawa do tego. 


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Podstawa prawna dotycząca zakładania blokad na koła samochodu

Ustawa Prawo o ruchu drogowym umożliwia straży gminnej (miejskiej) lub policji unieruchomienie pojazdów źle zaparkowanych. W art. 130a pkt 8 wskazano, że pojazd może zostać unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół, jeśli został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione, o ile nie utrudnia on ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego.

W takich sytuacjach służby nie odholowują samochodu, ale nakładają na niego blokadę. Dzięki temu koszty ponoszone przez kierowcę za zdjęcie blokady z koła będą dużo mniejsze niż gdyby miał on zapłacić za lawetę i odebrać auto z policyjnego parkingu.

Ostatecznie to policjant lub strażnik miejski mogą zadecydować, jaką karę zastosować wobec kierowcy. Funkcjonariusz może:

·   Pozostawić za wycieraczką samochodu pisemne ostrzeżenie i przypomnieć kierowcy o konieczności przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym.

·   Pozostawić za wycieraczką pisemne wezwanie do stawiennictwa w siedzibie policji lub straży miejskiej, gdzie kierowca zostanie ukarany finansowo za popełniony czyn.

·   Zastosować pouczenie.

·   Założyć blokadę na koło.

·   Odholować samochód na parking policyjny.

Czasem sprawa kończy się tylko na pouczeniu, ale trzeba też liczyć się z mandatem w wysokości od 100 do nawet 500 zł.

Na ogół wezwanie do stawienia się w siedzibie straży lub policji idzie w parze z założeniem blokady na koło samochodowe. Żeby móc odjechać swoim autem kierowca musi skontaktować się z funkcjonariuszami. Mogą oni przyjechać na miejsce i udzielić pouczenia kierowcy oraz ewentualnie wystawić mandat, ale nie jest on obligatoryjny.

Jeśli mandat zostanie nałożony na kierowcę, ma on prawo odwołać się do sądu w terminie 7 dni od otrzymania mandatu. Jeśli kierowca skorzysta z tej możliwości, sprawa trafi do sądu, a ten orzeknie, nawet bez udziału kierującego, czy kierowca jest winny zarzuconego mu czynu.

Jak zdjąć blokadę z koła?

Lepiej nie podejmować się samodzielnego zdjęcia blokady z koła samochodu, ponieważ narazi to kierowcę na konsekwencje finansowe i prawne. Jeśli uszkodzi on metalowe urządzenie będące własnością straży miejskiej, musi liczyć się z tym, że pociągnięty zostanie do odpowiedzialności za zniszczenie mienia. Nawet jeśli blokada nie zostanie uszkodzona, a zabrana z miejsca zdarzenia, wówczas kierowca oskarżony zostanie o przywłaszczenie blokady. W takiej sytuacji straż może skierować sprawę do sądu, a ten może orzec grzywnę, areszt, a w skrajnych przypadkach nawet ukarać kierowcę pozbawieniem wolności na okres do lat 5.

Poza tym samodzielne usunięcie z koła blokady założonej przez funkcjonariuszy może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu. Za naprawę najpewniej kierowca będzie musiał zapłacić sam, o ile nie posiada ubezpieczenia autocasco.

Co powinien zrobić kierowca, któremu funkcjonariusze założą na przednie koło blokadę? Ściągnięcie blokady z koła będzie możliwe po wezwaniu organu, który ją założył. Taka informacja powinna znaleźć się na notatce umieszczonej na zamku drzwi kierowcy oraz za wycieraczką pojazdu. Na kartce powinny być zapisane takie dane jak nazwa organu, który założył blokadę na koła, numer ewidencyjny blokady oraz adres, pod który trzeba się zgłosić. Tylko patrol straży miejskiej lub policji ma możliwość odblokowania samochodu.

Źródła:

https://www.auto-swiat.pl/porady/blokada-na-kole-nie-zawsze-oznacza-mandat-poznaj-swoje-prawa/vlxn29d

https://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/postoj-i-parkowanie/314614,2,Blokada-na-kole-i-co-dalej.html