Komentarze wyłączone

Będzie mniej kart parkingowych dla niepełnosprawnych

Parking dla niepełnosprawnych

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, znowelizowane przez Sejm przepisy ograniczą obecne nadużywanie kart uprawniających do parkowania w miejscach dla niepełnosprawnych.

Nowe przepisy mają wprowadzić m.in. centralny rejestr tego rodzaju kart dla niepełnosprawnych, 5-letni termin ważności oraz minimalną liczbę miejsc dla niepełnosprawnych na parkingach. Aktualnie w Polsce wydanych jest ok. 650 tys. tego rodzaju dokumentów, które wykorzystywane są niezgodnie z prawem, np. przez członków rodziny mieszkających w innym rejonie kraju. Karty są często również fałszowane. Po nowelizacji w obiegu ma pozostać ok. 180 tys. kart, które nie będą już wydawane bezterminowo, a za posługiwanie się nimi niezgodnie z prawem będzie grozić grzywna w wysokości 2 tys. zł.

Oprócz tego dokument ma być wydawany przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, a nie przez starostę, jak miało to miejsce do tej pory. Karta dla osoby niepełnosprawnej będzie ważna maksymalnie przez 5 lat, a dla placówek wydawana na okres 3 lat.

Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych dla niepełnosprawnych będzie częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Ustalona zostanie również minimalna liczba miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Tagi: centralna ewidencja pojazdów i kierowców, fałszoewane karty, karta parkingowa dla niepełnosprawnych, parking dla niepełnosprawnych