Niezbędnym elementem otrzymania prawa jazdy jest pozytywne przejście badań lekarskich. Mają one świadczyć o stanie zdrowia przyszłego kierowcy i potwierdzić, że ma on zdolności do prowadzenia pojazdu, niezależnie od pory dnia czy warunków pogodowych. Gdzie przeprowadzić badania na prawo jazdy i ile kosztują? Poznaj najważniejsze informacje o badaniach na prawo jazdy.

Gdzie i kiedy przeprowadza się badania lekarskie na prawo jazdy?

Badanie lekarskie na prawo jazdy musi przejść kandydat na kierowcę, jak i osoba chcąca przedłużyć termin ważności dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem. Jest ono obowiązkowe, tak samo jak późniejsze wykupienie polisy OC. Należy je przeprowadzić, chcąc uzyskać prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T lub odnawiania uprawnień do kierowania. Zaświadczenie lekarskie na prawo jazdy ma prawo wydać tylko lekarz z odpowiednimi uprawnieniami. Najczęściej przyjmuje on w Ośrodku Medycyny Pracy. Często też badania na prawo jazdy można przejść w ośrodkach, które kształcą przyszłych kierowców.

Jak wyglądają badania na prawo jazdy?

Wielu przyszłych kierowców zastanawia się, na czym polegają badania na prawo jazdy. Na to pytanie nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi. To, jak będzie wyglądać badanie, zależy od tego, o jaką kategorię prawa jazdy się staramy. Z racji tego, że większość osób zdaje na prawo jazdy kategorii B, czyli te uprawniające do kierowania samochodami osobowymi, warto przybliżyć, jak wyglądają testy w tym zakresie.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Jakie badania na prawo jazdy B należy wykonać? Testy zaczynają się od wywiadu, w czasie którego lekarz ocenia stan psychiczny przyszłego kierowcy, a także obserwuje, czy nie przejawia on oznak choroby alkoholowej. W kolejnym kroku przeprowadzane jest badanie wzroku. U lekarza warto więc stawić się wyspanym i niezmęczonym. Jeśli przyszły kierowca nosi okulary lub soczewki, powinien je zabrać ze sobą i poinformować o tym lekarza. Po badaniu wzroku następuje jeszcze sprawdzenie słuchu i równowagi. Lekarz ma obowiązek także osłuchać serce i układ oddechowy, pobrać krew, która następnie jest badana pod kątem cukrzycy.

W większości przypadków badanie na prawo jazdy jest jedynie formalnością. Są jednak takie kategorie, które wymagają dłuższej wizyty u specjalisty. Na dokładniejsze testy powinni się przygotować zawodowi kierowcy. W ich przypadku, oprócz badania ogólnolekarskiego, okulistycznego, neurologicznego, laryngologicznego, konieczne jest przeprowadzenie tych dodatkowych, czyli EKG, badania widzenia po zmierzchu, oceny poziomu glukozy. Zawodowi kierowcy muszą być też poddani badaniu psychologicznemu, które polega na ocenie sprawności psychomotorycznej, sprawności procesów poznawczych, badaniu osobowości i dojrzałości społecznej.

Orzeczenie lekarskie prawo jazdy – wyniki badania

Badania lekarskie kierowców trwa kilkanaście minut, a jeśli wszystko jest w porządku, otrzymuje się orzeczenie lekarskie na prawo jazdy. Mogą, ale nie muszą znaleźć się na nim dodatkowe adnotacje. Te wpisywane najczęściej są oznaczone kodem 01.06 i dotyczą konieczności korzystania podczas jazdy z okularów lub soczewek kontaktowych.

Badania lekarskie do prawa jazdy mogą się wydłużyć, gdy zostaną wychwycone nieprawidłowości. W takich przypadkach lekarz powinien skierować na dalsze, specjalistyczne badania. Te są również konieczne, jeśli specjalista będzie miał podejrzenia, że przyszły kierowca jest uzależniony od alkoholu.  

Ile są ważne badania lekarskie?

Zazwyczaj zaświadczenie lekarskie na prawo jazdy jest wydawane bezterminowo Może się jednak zdarzyć, że lekarz zdecyduje o konieczności powtórzenia testów po kilku latach. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, jeśli stan zdrowia kierowcy budzi wątpliwości i zachodzi prawdopodobieństwo, że ulegnie zmianie. W takim przypadku lekarz może zalecić, aby badania okresowe na prawo jazdy powtórzyć np. za 5 lat. Najczęściej konieczność powtórzenia badań na prawo jazdy jest wydawana w przypadku dużej wady wzroku lub chorób przewlekłych.

Po 5 latach badania na prawo jazdy muszą też powtarzać zawodowi kierowcy, a także osoby, które utraciły uprawnienia do prowadzenia pojazdów w wyniku jazdy po alkoholu, wypadku czy wskutek złego stanu psychicznego. Ta grupa kierowców musi przed ogólnymi badaniami przejść też konsultację psychologiczną. Warto też pamiętać, że osoby posługujące są prawem jazdy w kategoriach: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, C1, C1+E, C+E, D1 oraz D badanie lekarskie kierowców muszą odbywać minimum raz na 15 lat – tyle ważne jest prawo jazdy.

Badanie lekarskie na prawo jazdy: cena

Badania lekarskie na prawo jazdy nie są płatne. Ich aktualne ceny ustala się odgórnie. Aktualny cennik można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Dzięki temu dokumentowi ceny badań lekarskich dla kierowców są takie same w całym kraju i musi się do nich stosować każdy lekarz z uprawnieniami do badania kierowców. Nie można zatem liczyć na żadne promocje czy rabaty. Warto pamiętać, że koszty badań lekarskich dla kierowców nie można obniżyć, korzystając z refundacji NFZ. Kwota za badanie na prawo jazdy wynosi 200 złotych.