AXA Direct dołącza do Towarzystw Ubezpieczeń z systemem Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Od 1 kwietnia możecie likwidować szkody bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela AXA.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS) to wygodna usługa pozwalająca likwidować wszelkiego rodzaju szkody bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela. Nawet jeżeli jest to szkoda wyrządzona na waszym pojeździe przez inną osobę (sprawcę szkody), to nie musicie się kontaktować z ubezpieczycielem sprawcy. Wystarczy telefon do Biura Szkód Komunikacyjnych w AXA.

Do dołączenia do grona ubezpieczycieli uczestniczących w systemie BLS przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu, dostosowując nasze systemy informatyczne oraz przygotowując pracowników i istniejące procesy, szczególnie raportowanie do rozliczeń pomiędzy zakładami czy obsługę szkód, gdzie AXA jest ubezpieczycielem sprawcy. Wszystko po to, aby te procesy maksymalnie uprościć i zautomatyzować. – powiedział Bernard Maciąg, dyrektor Biura Szkód Komunikacyjnych w AXA. I zaznaczył: – Przystąpienie do systemu nie wiąże się i nie ma na celu osiągnięcia jakichkolwiek dodatkowych przychodów czy oszczędności dla zakładu ubezpieczeń. Choć BLS nie jest jeszcze istotnym kryterium wyboru ubezpieczyciela, to, jak mówią nam klienci, jest dla nich ważną wskazówką, że AXA dąży do jak najszybszej i najefektywniejszej likwidacji szkód.

Zgłaszając szkodę u swojego ubezpieczyciela, to po jego stronie leżą wszelkie formalności dotyczące likwidacji szkody. Naprawą szkody lub wypłatą odszkodowania zajmie się Twój ubezpieczyciel, a nie nieznane ci Towarzystwo sprawcy. Dzięki temu, wybierając ubezpieczyciela, u którego kupisz polisę OC, możesz brać pod uwagę takie kryterium jak jakość usług. Do tej pory wybór ubezpieczyciela OC wiązał się tylko z jednym kryterium, jakim była cena.