automatyczne-przedluzenie-oc

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi obowiązkowo zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Obowiązku tego musi dopełnić najpóźniej w dniu rejestracji auta. Co się dzieje z ochroną ubezpieczeniową, kiedy umowa się skończy? Czy ubezpieczenie wygaśnie? Czy przedłuży się automatycznie na kolejny okres?

Ubezpieczenie OC – podstawowe zasady

W Polsce OC nie dotyczy danego kierowcy, lecz pojazdu. Oznacza to, że samochód może prowadzić siostra, żona czy syn i w dalszym ciągu odpowiedzialność za spowodowane przez nich szkody w ruchu drogowym weźmie towarzystwo ubezpieczeniowe. Musisz jednak pamiętać o zgłoszeniu zakładowi ubezpieczeń, że z pojazdu będą korzystać również inni kierowcy. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach umowę OC zawiera się na 12 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach, które opisane są w art. 27 ustawy, umowa może zostać zawarta na okres krótszy niż rok. Krótkoterminowe OC dotyczy pojazdów:

  • Wolnobieżnych, czyli takich, które ze względu na swoją konstrukcję nie osiągają prędkości większych niż 25 km/h.
  • Historycznych.
  • Zarejestrowanych czasowo.
  • Zarejestrowanych za granicą, o ile państwem umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska.
  • Oferowanych w firmach, które prowadzą działalność polegającą na ich zakupie i sprzedaży, np. komisów samochodowych.

Charakterystyczne dla ubezpieczenia krótkoterminowego jest to, że ochrona w tym przypadku wygasa automatycznie wraz z zakończeniem umowy, ale nie w każdym przypadku. Np. firmy, takie jak komisy mogą ponownie skorzystać z krótkoterminowego OC. Taka ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez minimum 30 dni i na czas krótszy niż 12 miesięcy.


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


Automatyczne przedłużenie umowy OC

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeśli posiadacz pojazdu nie wypowie umowy najpóźniej na dzień przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej, nastąpi automatyczne wznowienie OC. Oznacza to, że jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z ubezpieczenia w tym samym towarzystwie, to nie musisz robić nic, żeby ochrona dalej obowiązywała. Otrzymasz informację o wysokości składki, jaką musisz uregulować, a twoje zadanie się ograniczy się do zapłacenia za OC. Jeśli jednak nie chcesz kontynuować współpracy z tym samym zakładem ubezpieczeń, to umowę możesz wypowiedzieć i zawrzeć ją z innym towarzystwem. Musisz jedynie dopilnować terminu wypowiedzenia, które należy złożyć w formie pisemnej. Podpisany dokument możesz:

  • Wysłać pocztą tradycyjną.
  • Wysłać pocztą elektroniczną.
  • Zanieść do oddziału zakładu ubezpieczeń lub do agenta.

W przypadku poczty tradycyjnej liczy się data nadania wypowiedzenia, a nie dzień dostarczenia do zakładu ubezpieczeń.

Jeśli zdecydowałeś się na zawarcie umowy OC z innym ubezpieczycielem, to pamiętaj o dopełnieniu tego obowiązku w odpowiednim czasie, tak, żeby nie dopuścić do przerwy w OC. Nawet jeden dzień bez ubezpieczenia może się wiązać z wysokimi karami, które nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W 2020 roku jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej w przypadku posiadacza samochodu osobowego wiąże się z karą 1050 zł.

W pewnych przypadkach dojść może do podwójnego ubezpieczenia, tj. sytuacji, w której ochrona ubezpieczeniowa przedłużyła się automatycznie, ale zawarłeś również umowę z innym zakładem ubezpieczeń. Czy to oznacza, że zapłacisz za dwa ubezpieczenia? W takiej sytuacji możliwe jest wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy OC, ale należy ponieść koszt wykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Czy automatyczne wznowienie polisy OC ma miejsce zawsze? Jak już wspomnieliśmy, ochrona wygasa automatycznie, jeśli zawarta była umowa krótkoterminowego OC. W takim przypadku koniec OC oznacza konieczność zawarcia umowy na 12 miesięcy, poza wyjątkami, takimi jak wspomniana działalność komisowa. Kiedy jeszcze dojdzie do wygaśnięcia polisy OC – ochrona nie przedłuży się samoistnie? W następujących sytuacjach:

  • Korzystasz z polisy poprzedniego posiadacza pojazdu – jeśli kupiłeś auto, to zbywca obowiązkowo powinien ci przekazać ubezpieczenie OC. Możesz z tej ochrony ubezpieczeniowej korzystać do końca obowiązywania umowy, jednak w tym przypadku nie dojdzie do automatycznego przedłużenia polisy OC. Ubezpieczenie wygaśnie wraz z zakończeniem umowy. Musisz zatem zawrzeć nową umowę, pamiętając o tym, żeby nie dopuścić do przerwy w OC. Nawet jeśli chcesz dalej korzystać z tego samego towarzystwa ubezpieczeniowego, to konieczne jest zawarcie nowej umowy.
  • Nie zapłaciłeś całej składki za OC – do takiej sytuacji może dojść, jeśli np. rozłożyłeś płatność za ubezpieczenie na dwie raty i nie uregulowałeś całej kwoty. Mimo to w dalszym ciągu będziesz korzystać z ochrony do końca umowy, ale wygaśnie ona wraz z terminem jej zakończenia. Z pewnością towarzystwo ubezpieczeniowe wielokrotnie przypomni ci o konieczności zapłaty. Po pierwsze, nie nastąpi odnowienie ubezpieczenia OC, a po drugie i tak nie unikniesz uregulowania płatności za ochronę ubezpieczeniową. Jeśli mimo kolejnych wezwań do zapłaty zakład ubezpieczeń nie otrzyma całej składki za OC, to sprawa może się zakończyć nawet postępowaniem sądowym i komorniczym. Niemniej, jeśli w okresie ochrony spowodujesz ubezpieczonym pojazdem szkodę, to poszkodowani otrzymają odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń.

Koniec ubezpieczenia OC i co dalej

Poza tym, że istnieją wyjątki, w których przedłużenie polisy OC nie nastąpi automatycznie, pamiętaj również, że każdy pojazd mechaniczny wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia. Nie ma znaczenia, że nie korzystasz z niego, jest uszkodzony i nie wyjeżdżasz nim z garażu. OC zapewnia ochronę nie tylko w czasie jazdy, ale również podczas załadunku i rozładunku, zatrzymania, garażowania, postoju, a także wsiadania i wysiadania. Fakt, że nie jeździsz autem nie spowoduje, że UFG nie nałoży na ciebie kary za brak OC. Aż 75 proc. przypadków nieubezpieczenia wykrywanych jest przez system o nazwie wirtualny policjant, bez bezpośredniego kontaktu z posiadaczem pojazdu.