mechanik samochodowy trzymający narzędzia

Kupując nowy samochód, kierowcy z reguły decydują się na dokonywanie wszelkich napraw, jak i serwisowanie pojazdu w ASO. Chociaż obowiązujące obecnie przepisy prawne pozwalają na dokonywanie przeglądów w dowolnym warsztacie, to jednak wielu właścicieli pojazdów korzysta z usług autoryzowanych punktów napraw. Koszt serwisu w ASO często bywa jednak wyższy niż cena naprawy pojazdu w zwykłym warsztacie samochodowym. Co zatem lepiej wybrać: ASO, serwis niezależny czy może zwykły warsztat? Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, jakie są zalety oraz wady każdego z tych rozwiązań.

Warsztaty czy ASO? Serwis samochodu a gwarancja producenta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel pojazdu nie musi korzystać z usług ASO, by utrzymać gwarancję dla danego samochodu. Ważne jest jednak, by pojazd był serwisowany zgodnie z wymaganiami producenta. Te mogą dotyczyć np.:

●       częstotliwości dokonywania przeglądów i wymiany części w pojeździe,


Zniżka -15%

Oblicz składkę ubezpieczenia OC


●       zakresu i czynności wchodzących w skład dokonywanego przeglądu,

●       narzędzi i urządzeń (a w tym testerów diagnostycznych) wykorzystywanych podczas napraw,

●       odpowiedniego udokumentowania czynności serwisowych wraz z ich potwierdzeniem za pomocą rachunku lub faktury.

Na rynku działa wiele niezależnych warsztatów, które oferują również usług serwisowania nowych pojazdów. Warto zatem zapoznać się również z ich ofertą.

ASO – serwis samochodowy w autoryzowanej stacji obsługi

Wielu właścicieli samochodów, chcąc mieć pewność, że naprawa pojazdu przebiegnie zgodnie z wymaganiami producenta, decyduje się na korzystanie z usług ASO. Serwis pojazdu w takim punkcie stwarza najmniej problemów związanych z utrzymaniem gwarancji. Po dokonaniu przeglądu lub naprawy klient otrzymuje na piśmie informacje na temat przeprowadzonych czynności oraz wykaz wymienionych części. Odpowiednia adnotacja pojawia się także w książce serwisowej.

Warto pamiętać, że sieć ASO ściśle współpracuje z dostawcą samochodów danej marki. Dzięki temu masz pewność, że naprawa pojazdu zostanie przeprowadzona z zastosowaniem oryginalnych części. Jaki jest koszt serwisu w ASO? Trudno podać tu konkretną kwotę, gdyż każdy z tego rodzaju punktów posiada własny cennik, zaś suma na fakturze zależy w dużej mierze od przeprowadzonych napraw i rodzaju wymienianych części. W internecie można jednak znaleźć opinie, że cena przeglądu w ASO jest co najmniej o kilkanaście procent wyższa od tej, jaką trzeba zapłacić w nieautoryzowanym warsztacie.

Serwis samochodu w warsztacie samochodowym

Nowe samochody można serwisować także w niezależnych warsztatach. Warto jednak upewnić się, jak zostanie przeprowadzona naprawa oraz zasięgnąć opinii innych kierowców. Wiele nieautoryzowanych warsztatów przeprowadza naprawy, korzystając np. z zamienników oryginalnych części. To z kolei może stanowić problem w utrzymaniu ochrony gwarancyjnej. Warto sprawdzić także, czy warsztat posiada odpowiednie urządzenia i maszyny niezbędne do przeprowadzania pełnej diagnostyki pojazdu i napraw. Po dokonaniu przeglądu należy z kolei poprosić o fakturę. Stanowi ona potwierdzenie, że wszelkie czynności wskazane w książce serwisowej faktycznie zostały wykonane.

Przegląd samochodu – jak powinien wyglądać?

Przegląd samochodu ma na celu sprawdzenie technicznej sprawności pojazdu. W ASO jest on przeprowadzany zgodnie z zaleceniami producenta. W serwisach nieautoryzowanych czasami pomija się jednak pewne elementy związane np. diagnostyką pojazdu. Warto pamiętać, że wielu producentów wymaga, by podczas przeglądu podłączyć samochód do specjalnego komputera w celu sprawdzenia komunikatów o błędach. Profesjonalne komputery diagnostyczne, spełniające standardy producenta, można dziś znaleźć nie tylko w ASO, lecz także w niezależnych warsztatach. Jeśli urządzenie działa w trybie Pass Thru, mechanik dokonujący naprawy w warsztacie może pobrać z bazy producenta niezbędną dokumentację serwisową, a także oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie pełnego przeglądu.

Serwis pojazdu a ubezpieczenie

Zamierzasz kupić ubezpieczenie AC? Przed podpisaniem umowy musisz wiedzieć, czy auto będziesz naprawiał w zwykłym warsztacie, czy w ASO. Serwis pojazdu ma znaczenie z perspektywy tego, jak likwidowana będzie szkoda zgłoszona do ubezpieczyciela. Wariant ASO polega na likwidacji szkody w autoryzowanym serwisie. W tym przypadku ubezpieczyciel nie wypłaca rekompensaty w formie gotówkowej, lecz pokrywa koszt przeprowadzonej naprawy. Podobny charakter ma likwidacja szkody w wariancie warsztatowym. W tym przypadku naprawa nie musi być jednak dokonywana w ASO, lecz może się odbyć w dowolnym warsztacie samochodowym. Szkodę zgłoszoną w ramach AC można zlikwidować także w wariancie kosztorysowym. Jeżeli zdecydujesz się na to rozwiązanie, ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie w formie pieniężnej. Wysokość rekompensaty, jaką otrzymasz, będzie mniej więcej odpowiadała kosztom naprawy pojazdu w warsztacie.