W taryfikatorze mandatów wprowadzono kilka zmian, które rzutują na wysokość mandatów za niektóre wykroczenia. Wysokie kary przewidziano dla osób, które lubią parkować na miejscach przeznaczonych dla inwalidów, mimo że same nie mają do tego uprawnień.

I właśnie dla takich kierowców wystawiony zostanie mandat w wysokości 800 zł, a jeśli kierowca będzie się posługiwał kartą wydaną na inna osobę, kara wzrośnie do 1000 zł. Samo nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową będzie kosztowało 300 zł.

Przewidziano również wyższe mandaty dla kierowców ciężarówek łamiących zakaz wjazdu i poruszających się po drogach o ograniczonej nośności. Teraz będzie to kosztowało 500 zł. Zmiana przepisów w tym zakresie ma chronić nasze drogi, zwłaszcza miejskie.

Nowy taryfikator dotknie też rowerzystów i pieszych. Osoby jadące rowerem w stanie nietrzeźwości (czyli w stanie, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość) dostaną mandat w wysokości 500 zł, natomiast dla rowerzystów w stanie po spożyciu alkoholu (gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila) przewidziano karę 300-500 zł. Również rowerzyści, którzy jeżdżą z dzieckiem umieszczonym w wózku rowerowym, muszą liczyć się z mandatem do 100 zł, jeżeli nie ma ono założonego kasku. Takim samym mandatem policja może ukarać kierowców quadów, którzy sami jeżdżą bez kasku lub przewożą pasażerów bez kasku. Ustalono również, że standardową karą dla pieszych poruszających się po zmroku, poza terenem zabudowanym i bez odblasków jest mandat do 100 zł.