Po zeszłorocznej aferze z zakorkowanymi autostradami, zwłaszcza A1 prowadzącej nad morze rząd otwierał szlabany umożliwiając kierowcom przejazd bez opłaty. Planowano również możliwie szybką zmianę systemu poboru opłat. W miejsce manualnego pobierania i opłacania biletów miały pojawić się elektroniczne bramki, przez które kierowcy będą przejeżdżać bez zatrzymywania się. Niestety tego na razie nie będzie.

Problemem jest nie tylko sam system poboru opłat, ale też pogodzenie interesów GDDKiA z interesami prywatnych koncesjonariuszy oraz firmą Kapsch zarządzającą systemem viaTOLL w Polsce.

W tym roku miał powstać system pilotażowy na autostradzie A1 nad morze, ale nikt nic nie robi w tym kierunku. Wręcz przeciwnie, bo w okolicach Torunia i Gdańska powstaje 5 kolejnych, tradycyjnych bramek. Podobne plany niebawem zrealizuje Autostrada Wielkopolska, spółka zarządzająca prywatną częścią autostrady A2.

Zapraszamy również do lektury artykułu Autostrady i drogi ekspresowe – jak jeździć po nich bezpiecznie?