Włoski producent sportowych samochodów dostał 3,5 miliona dolarów kary od organizacji NHTSA. Za co taka kara i co to za organizacja?

National Highway Traffic Safety Administration jest amerykańską instytucją zajmującą się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ma ona udział w dopuszczaniu samochodów do ruchu, a każdego rokuproducenci wysyłają jej raporty wewnętrzne na temat wczesnego wykrywaniausterek w swoich modelach. Takiego obowiązku nie mają producenci, którzy sprzedają mniej niż 5000 samochodów rocznie, ale Ferrari w momencie ujednolicenia struktur z Fiatem od 2011 roku przekroczyło tę granicę.

Ferrari nie złożyło stosownego raportu oraz nie poinformowało o trzech śmiertelnych wypadkach z udziałem ich samochodów, co również jest obowiązkiem. Tym samym NHTSA nałożyła na Ferrari karę grzywny w wysokości 3,5 mln dolarów, co Ferrari przyjęło i zobowiązało się uregulować.